U bent hier:   Home
  |  Inloggen

Article Details

Project- en SE-week
Bericht geplaatst op: 8-1-2017


Binnenkort volgen klas 3, 4 en 6 een ander programma, waarbij de reguliere lessen komen te vervallen. Een en ander kan leiden tot een aangepast rooster in de andere jaarlagen.


Van 12 tot en met 19 januari vindt voor klas 4 de bèta- en gammaprojectweek plaats. De leerlingen met een natuurprofiel houden zich bezig met de module sportanalyse, waarbij ze hun eigen fysieke prestaties onderzoeken binnen de bètavakken. De leerlingen met een gammaprofiel schrijven met elkaar een boek, waarbij de leerlingen in groepen verschillende redacties vormen. 


Van 16 tot en met 19 januari gaan de leerlingen van klas 3 aan de slag met het nieuwe LOB-project 'De Essche Stroom" in het kader van loopbaanoriëntatie. In de rol van expert in een vakgebied gaan de leerlingen onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de omgeving van de geplande aanpassingen aan de rivier de Essche Stroom. De expertgebieden waarin de leerlingen zich zullen verdiepen zijn communicatie, ecologie, gezondheid, geografie en landmeten, archeologie, economie en recht, en bodemtechnologie. De leerlingen gaan ook op locatie in het stroomgebied van de rivier onderzoek doen en uiteindelijk zullen de diverse projectgroepen, bestaande uit de leerling-experts van verschillende vakgebieden, komen tot een presentatie. Daarnaast wordt aan het begin van elke projectdag, als een soort warming-up, informatie gegeven over de inhoud van de nieuw te kiezen vakken in klas 4 door de betreffende vakdocenten. Het gaat daarbij om de vakken kunst, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie, wiskunde en economie.


Van 16 tot en met 20 januari hebben de leerlingen van klas 6 een week met schoolexamens. Daarna volgen in de ochtend van 23-25 januari nog enkele luistertoetsen, waardoor er voor de zesdeklassers een licht aangepast rooster zal zijn. De planning van de vakken staat op de siteTerug