U bent hier:   Home
  |  Inloggen

Article Details

EXCELLENT
Bericht geplaatst op: 23-1-2017


HOERA! De vlag kan uit! Beekvliet heeft zojuist het predicaat 'Excellente School 2016-2018' gekregen! Bestuursvoorzitter van OMO Eugène Bernard en wethouder van onderwijs Alexander van den Dungen kwamen vanmorgen dit mooie nieuws op school brengen. Enkele leerlingen namen samen met de rector het predicaat en de vlag in ontvangst. 


Conclusie van de jury (uit het juryrapport, p. 12-13)

De jury heeft op Gymnasium Beekvliet een betrokken en ambitieus team aangetroffen. Het open en veilige schoolklimaat creëert een sfeer waarin leerlingen tot hun recht kunnen komen, hun talenten kunnen ontwikkelen, ook als er een steuntje in de rug nodig is. De school slaagt erin een cultuur te realiseren waarin duidelijke waarden als een gemeenschappelijke horizon door allen gedeeld en beleefd worden. Deze richting geeft rust en perspectief en maakt het mogelijk dat de communicatie in deze school optimaal is. De persoonlijke ontwikkeling van leerlingen krijgt inhoud dankzij de sterke traditie van deze school in dit verband. Wanneer leerlingen in deze cultuur opgroeien, relativeert dat ook hun mogelijke achterstand en hun persoonlijke problematieken. De school profileert zich met leerlingenzorg en heeft tegen deze achtergrond een helder en relevant excellentieprofiel neergezet. 

De aanpak van het profiel is weloverwogen, duidelijk in theorie en praktijk, en meerdere jaren beproefd. De aanpak draagt volgens de jury bij aan de ontwikkeling en de totstandkoming van het excellentieprofiel en is bovendien relevant voor het overige onderwijs. De docenten kunnen in hun lessen alle leerlingen steeds meer professioneel ondersteunen door hun uitgebreide handelingsrepertoire en de ondersteuning van deskundigen voor specifieke (gedrags)stoornissen.

De doelen die de school zichzelf stelt, weet zij te realiseren: geen voortijdig schoolverlaten en een betere doorstroom in de bovenbouw. Het rendement in boven- en onderbouw en het slagingspercentage zijn boven het landelijk gemiddelde. Er is geen significant negatief effect op deze resultaten door de instroom van kansenleerlingen. Een mooie prestatie.
De school heeft een hoogstaande kwaliteitscultuur en is gericht op verbeteren. De jury concludeert dat de school op verantwoorde wijze de ingezette processen evalueert. Zij verbindt hieraan conclusies die leiden tot initiatieven die tot gevolg hebben dat de 
13 doelen van het excellentieprofiel worden bijgesteld. Het Beekvliet heeft de ambitie nog meer leerlingen zonder vertraging te laten slagen voor hun gymnasiumdiploma. 
De school heeft aangetoond concrete plannen te hebben om het excellentieprofiel verder te ontwikkelen. Deze plannen zijn gebaseerd op draagvlak binnen de school. De verworvenheden van het excellentieprofiel kunnen rekenen op interne en ook externe erkenning. Door investeringen van de school in scholing van docenten en het aantrekken van deskundigen is het excellentieprofiel ook toekomstbestendig.

Alles overziende is de jury van oordeel dat Gymnasium Beekvliet op basis van de
door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het
predicaat Excellente School Vwo toekomt

 

Elsevier
Een week eerder kende Elsevier in het 'beste scholen-onderzoek' Beekvliet al het eindoordeel goed toe.Terug