ErasmusPlus-projecten

Onze school is al enige jaren actief binnen het ErasmusPlus-programma van de Europese Unie (voorheen Comenius-project). In de periode 2017-2019 neemt onze school deel aan twee afzonderlijke internationale projecten, in samenwerking met scholen uit diverse Europese landen:

Project A: Reducing barriers to learning and promoting inclusion and motivation through peer support en Project B: Living between books and bytes. Beide projecten worden financieel ondersteund door het Erasmus-fonds van de Europese Unie.


Reducing barriers to learning and promoting inclusion and motivation through peer support

In calendarium: "Erasmus-A"
Contactpersoon binnen Beekvliet: dhr. Louwerenburg

Diverse leerlingen ervaren door vaak uiteenlopende redenen moeilijkheden tijdens het leerproces op school. Ons project heeft als doel om verschillende oorzaken van deze "barriers learning"of  te identificeren en daarvoor mogelijke oplossingen te creëren, o.a. gebaseerd op “peer support", oftewel het idee dat leerlingen elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Hoewel hier al veel aandacht voor is in de onderwijswereld gaat het er in dit project om, om vanuit de positie van de leerling naar dit thema te kijken en om te zien welke rol leerlingen kunnen spelen in het vinden en verder ontwikkelen van verbeteringsmogelijkheden. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van een week in twee jaar, elk gehouden op één van de partnerscholen. De partnerscholen tijdens dit project zijn:

KGS Waldschule in Schwanewede, Duitsland 
Sandagymnasiet in Huskvarna, Zweden 
Trinity Academy in Edinburgh, Schotland 
- Gymnasium Beekvliet

De bezoekende partnerscholen vaardigen per bijeenkomst steeds ongeveer tien (nieuwe) leerlingen af, terwijl alle deelnemende leerlingen van de ontvangende school bij de bijeenkomst betrokken zijn. Op die manier nemen bij elke bijeenkomst steeds vijftig tot zestig leerlingen deel. Bij elke bijeenkomst worden zij verdeeld in groepen met een vertegenwoordiging uit ieder land. Voor meer informatie over het project en de activiteiten van de andere deelnemende scholen, zie ook de algemene website van dit ErasmusPlus-project.


Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben de deelnemende leerlingen al de nodige voorbereidingen gedaan. Ter plekke is er tijd om met de groep, op basis van die voorbereidingen, uitgebreid met elkaar over het onderwerp te discussiëren, een aantal voor het thema relevante instellingen te bezoeken, concrete voorstellen en oplossingen te bedenken, deze samen te brengen en tenslotte deze uit te werken in een mooie presentatievorm en een zogenaamde “toolkit” (concrete handvatten die voor de scholen kunnen dienen als basis voor concrete acties). De resultaten worden op die manier onderling uitgewisseld en dit biedt ook de mogelijkheid om deze oplossingen te delen met anderen. Daarnaast worden er tijdens het programma een of meer gerelateerde workshops aangeboden.

Om de leerlingen elkaar zo goed mogelijk te laten leren kennen vormt een uitgebreid sociaal programma een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst en verblijven de gasten in een gastgezin (bij de ontvangende leerlingen). Dit verblijf biedt de leerlingen ook de mogelijkheid om de lokale cultuur, gewoontes en gebruiken beter te leren kennen.

Tijdens de eerste bijeenkomst in Edinburgh (20-26 januari 2018) werd er gekeken naar hoe de verschillende overgangen (“transitions”) in het onderwijs voor verschillende leerlingengroepen problemen kunnen opleveren en hoe deze kunnen worden aangepakt. Een voorbeeld hiervan is de overgang van het basisonderwijs naar de middelbare school. De leerlingen stelden o.a. voor om, in het kader van “peer support”, een buddy-systeem voor de brugklassers op te zetten. Hierbij krijgt een brugklasser een bovenbouwleerling toegewezen als buddy, die hem/haar helpt bij diverse aspecten van het leerproces, bij praktische vragen en in algemene zin kan dienen als contactpersoon en steun. Om dit concreet vorm te geven is op Beekvliet in het schooljaar 2018-2019 een pilot met het buddy-systeem gestart in drie brugklassen.

Tijdens de tweede bijeenkomst op Beekvliet (22-28 september 2018) was het thema motivatie voor leren. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst werd een enquête ontwikkeld en afgenomen bij leerlingen op de vier partnerscholen (de resultaten van deze bijeenkomst vindt u rechtsboven op deze pagina). Geïnspireerd door deze enquête, een workshop over het thema motivatie (verzorgd door Eefje Teeuwisse en Stefan van Langevelde van Take a Step) en bezoeken aan zes scholen die zich via hun onderwijsconcept o.a. ten doel stellen de motivatie voor leren te verhogen, hebben de leerlingen concrete punten/acties voorgesteld om de motivatie onder leerlingen te verhogen. Een samenvatting en de individuele presentaties hiervan vindt u rechtsboven op deze pagina. Ook hiervoor geldt dat deze door de leerlingen ontwikkelde voorstellen mede de basis zullen vormen voor de gesprekken over de verdere ontwikkeling van de deelnemende scholen.

De leerlingen werkten tijdens de derde bijeenkomst in Schwanewede in Duitsland (21-27 januari 2019) binnen het thema (peer) coaching, met als centrale vraag hoe leerlingen elkaar onderling kunnen helpen binnen de school, bijvoorbeeld bij verschillende aspecten van het leren (plannen, voorbereiden proefwerken, hulp met moeilijke vakken) maar ook bij praktische zaken rond school, bij het wennen aan een nieuwe schoolomgeving (brugklassers) of ondersteuning bij sociale aspecten binnen het schoolleven. De drempel om hulp te zoeken bij een medeleerling is wellicht lager dan bij een volwassene. 
Bij de bijeenkomst in Duitsland stonden sociale aspecten van peer coaching centraal, en met name hoe verschillende manieren van communicatie invloed hebben op de manier waarop een boodschap in een gesprek overkomt. Op basis hiervan discussieerden de leerlingen over gesprekstechnieken en aandachtspunten om een gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij oefenden dit vervolgens via rollenspelen. De uitkomsten van deze bijeenkomst gaan we implementeren bij de ontwikkeling van het hierboven beschreven buddy-systeem.

In september 2019 volgt nog een bijeenkomst in Huskvarna (Zweden) met als thema (social) integration.


Living and learning between books and bytes

In calendarium: "Erasmus-B"
Contactpersoon binnen Beekvliet: mw. Van Dartel


Boeken zijn altijd al een fundamenteel onderdeel geweest van het onderwijs in het Europese schoolsysteem. In de recente 10-20 jaar zijn bytes in de vorm van o.a. computers en mobiele telefoons een groter deel geworden van de school in de verschillende landen. In het project “Living and learning between books & bytes” werken scholen uit zes verschillende landen samen, ieder met hun eigen tradities, systemen en manier van onderwijs. Door deze tradities en het gebruik van boeken en bytes te combineren, proberen we de beste cross-Europese lesmethode te creëren. Dit doen we aan de hand van experimenten in cross-nationale groepen tijdens de bijeenkomsten op de diverse partnerscholen. Een ander deel van het project is leven met sociale media. Leerlingen laten middels theater zien wat voor hen leven tussen boeken en bytes betekent. De zes samenwerkende scholen zijn: 

Rottmayr-Gymnasium in Laufen, Duitsland 
IES Sierra Nevada, in Fiñana, Spanje
Gladsaxe Gymnasium in Søborg, Denemarken
Lycée du Bois d’Amour in Poitiers, Frankrijk
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Verdi” in Valdobbadiene, Italië
- Gymnasium Beekvliet. 


 


Reducing barriers: programme
Ruducing barriers: resultaten

Samenvatting van de resultaten

- Presentation group 1 (video)
Presentation group 2 (prezi)
- Presentation group 3 (prezi)
- Presentation group 4 (video)
- Presentation group 5 (prezi)
- Presentation group 5 (video)
- Presentation group 6 (ppt in pdf)
- Presentation Erasmus survey results (ppt in pdf) 

 

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer