U bent hier:   Nieuws
  |  Inloggen

Details van het artikel

UPDATE RIVM: "NIEUWE RICHTLIJNEN VOOR NOORD-BRABANT"
Bericht geplaatst op: 2-3-2020


Zoals uit de mediaberichten van de laatste dagen blijkt, verspreidt het coronavirus zich verder in Nederland. Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, is het RIVM gestart met een steekproef waarbij getest wordt op het coronavirus. De resultaten van deze steekproef worden waarschijnlijk in de loop van deze week bekend.

Daarom vraagt het RIVM alle inwoners van Noord-Brabant (dus niet alleen diegenen die teruggekeerd zijn uit een risicogebied) met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden en dus thuis te blijven. In eerste instantie geldt deze richtlijn totdat de resultaten van de steekproef bekend zijn.
Leerlingen en medewerkers die één van deze klachten hebben wordt verzocht niet naar school te komen. Pas als de klachten 24 uur weg zijn, is het wenselijk weer op school te komen. Ook diegenen die contact hebben gehad met een met het coronavirus besmette patiënt moeten thuisblijven. 
Voor de eventuele gevolgen m.b.t. toetsen of schoolexamens zal een oplossing worden bedacht.

Voor de laatste ontwikkelingen onderhouden we als school contacten met de lokale GGD en ook u als ouder kunt contact opnemen met specifieke vragen. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen. 
Kijk voor de risicogebieden en antwoorden op veelgestelde vragen op de website van de RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland.

Mocht de situatie in Nederland en/of op onze school veranderen, dan informeren we u direct.

https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant
RIVM: SCHOLEN KUNNEN OPEN BLIJVEN (2 maart 2020)

Zoals uit de mediaberichten van de laatste dagen blijkt, verspreidt het coronavirus zich steeds meer over Europa en is nu ook geconstateerd in Nederland. We begrijpen dat dit zorgwekkend kan zijn. 


Voor de laatste ontwikkelingen onderhouden we als school contacten met de lokale GGD en ook u als ouder kunt contact opnemen met specifieke vragen. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen. Op 2 maart 2020 schrijft het RIVM het volgende: "Scholen kunnen gewoon open blijven. Wie niet ziek is, kan gewoon naar school. Kinderen die terug zijn gekomen uit een gebied waar COVID-19 heerst en nu verkoudheidsklachten of koorts hebben, moeten thuisblijven om uit te zieken en om anderen niet te besmetten."
Kijk voor de risicogebieden en antwoorden op veelgestelde vragen op de website van de RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland.


De belangrijkste maatregelen die we op school nemen, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken, maar het is nu extra belangrijk om deze op te volgen. Iedereen moet met regelmaat zijn/haar handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de ellebogen en gebruik maken van papieren zakdoekjes. Voor het wel of niet doorgaan van schoolreisjes naar het buitenland volgen wij vooralsnog het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen op school. Wel adviseren we iedereen extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) zeker wanneer er sprake is van een recente vakantie in één van de risicogebieden. Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts en/of de lokale GGD. 


Mocht de situatie in Nederland en/of op onze school veranderen, dan informeren we u direct.Terug