Ouderavonden

Ouderavonden/informatie-avonden schooljaar 2019-2020

In schooljaar 2019-2020 vinden op de volgende dinsdagavonden een ouder- en/of informatieavond plaats. Tijdens ouderavonden waarbij er nog ruimte is in het programma nodigt de ouderraad in overleg met de school een spreker uit voor een lezing over een thema dat goed past bij de betreffende jaarlaag. 

Elke ouderavond begint om 19.30 uur, tenzij anders aangegeven. U krijgt voor de ouderavonden die van toepassing zijn op uw kind een uitnodiging via Magister toegestuurd. 

Bij elke ouderavond kunt u vrijwillig een gift voor Stichting Edukans in de collectebus achterlaten.


 3 september                           klas 5: voorlichtingsavond, met voorlichting Internationalisering
 10 september klas 6: voorlichtingsavond
 17 september klas 4: voorlichtingsavond
 24 september klas 2: voorlichtingsavond
 26 september klas 6: Webinar DUO studiefinanciering
 1 oktober               klas 3: voorlichtingsavond
 8 oktober klas 2: presentatie-avond project Eetculturen (19.00 uur)
 22 oktober
klas 1: voorlichtingsavond
 12 november  groep 7/8: kennismakingsavond Beekvliet
 29 november klas 4, 5 en 6: studievoorlichting door oud-Beekvlieters
 14 januari klas 4 en 5: thema-avond voorlichting studiekeuze
 21 januari  klas 3: algemene voorlichting en voorlichting profielkeuze
 11 februari klas 6: presentatie-avond profielwerkstukken (19.00 uur)
 13 februari klas 4-5 voorlichting studiekeuze Sint-Janslyceum (19.00 uur)
 3 maart klas 5: informatie-avond internationalisering
 17 maart klas 4: informatie-avond Rome-/Griekenlandreis
 24 maart klas 4-5-6: beroepenavond op Gymnasium Bernrode (19.00 uur)
 16 juni klas 1 t/m 6: oudervoorlichting door de ouderraad


Ouderspreekuur
Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport heeft u respectievelijk in december en maart de mogelijkheid kort enkele docenten te spreken. De gelegenheden zijn in schooljaar 2019-2020 op maandagmiddag 16 december, dinsdagavond 17 december, maandagmiddag 30 maart en dinsdagavond 31 maart. Let op: u dient zich voor deze tien-minuten-gesprekken via Magister in te schrijven. U heeft daarvoor uw inloggegevens nodig. U krijgt overigens bericht vanaf wanneer u kunt intekenen. 


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer