Ouderavonden

Ouderavonden/informatie-avonden

In schooljaar 2017-2018 vinden op de volgende dinsdagavonden een ouder- en/of informatieavond plaats. Tijdens ouderavonden waarbij er nog ruimte is in het programma nodigt de ouderraad in overleg met de school een spreker uit voor een lezing over een thema dat goed past bij de betreffende jaarlaag. 

Elke ouderavond begint om 19.30 uur, tenzij anders aangegeven. U krijgt voor de ouderavonden die van toepassing zijn op uw kind een uitnodiging via Magister toegestuurd.


 5 september                           klas 5: voorlichtingsavond, met voorlichting Internationalisering
 12 september klas 6: voorlichtingsavond
 26 september klas 4: voorlichtingsavond
 3 oktober klas 3: voorlichtingsavond
 5 oktober klas 6: online seminar DUO (voor deze 'webinar' kunt u thuis inloggen; aanvang nog niet bekend)
 10 oktober
klas 2: voorlichtingsavond
 24 oktober
klas 1: voorlichtingsavond
 14 november  groep 7/8: kennismakingsavond Beekvliet
 13 oktober klas 2: presentatieavond project Eetculturen (19.00 uur)
 24 november klas 4, 5 en 6: studievoorlichting door oud-Beekvlieters
 23 januari  klas 3: voorlichting profielkeuze
 6 februari klas 6: presentatieavond profielwerkstukken (19.00 uur)
 7 februari klas 4 en 5: studievoorlichting voor leerlingen (op Sint-Janslyceum, aanvang 19.00 uur)
 20 februari klas 4 en 5: thema-avond voorlichting studiekeuze
 13 maart klas 4: beroepenavond voor leerlingen (op Stedelijk Gymnasium Den Bosch, aanvang nog onbekend) 
 3 april klas 4: voorlichting Rome-/Griekenlandreis


Ouderspreekuur
Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport heeft u respectievelijk in december en april de mogelijkheid kort enkele docenten te spreken. De gelegenheden zijn in schooljaar 2017-2018 op maandagmiddag 18 december, dinsdagavond 19 december, maandagmiddag 9 april en dinsdagavond 10 april. Let op: u dient zich voor deze tienminutengesprekken via Magister in te schrijven. U heeft daarvoor uw inloggegevens nodig. U krijgt overigens bericht vanaf wanneer u kunt intekenen. 


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer