Ouderraad

Beekvliet kent een actieve ouderraad. Deze ouderraad komt bijna elke maand bijeen en stelt zich op als klankbord voor de schoolleiding en voor de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad (MR), en is aanspreekpunt voor alle ouders. Tevens organiseert de ouderraad bij ouderavonden lezingen over thema's die aansluiten bij een specifieke jaarlaag.

De ouderraad vindt het heel belangrijk om te weten wat er leeft bij ouders en leerlingen: wat gaat er goed, wat zijn knelpunten en welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? Ouders zijn daarom van harte uitgenodigd om contact met de ouderraad op te nemen om aandachtspunten naar voren te brengen. Ook bestaat er de mogelijkheid om een vergadering van de ouderraad bij te wonen; neemt u daarvoor eerst contact op met de ouderraad. 
U kunt een van de leden contacteren door een e-mail te sturen aan het centrale e-mailadres van de ouderraad: ouderraad@gymnasiumbeekvliet.nl.


Wilt u meer informatie over de ouderraad, zoals over de onderwerpen waarmee deze raad zich bezighoudt, de doelstellingen en de taakverdeling? Klik dan hier.


Leden van de ouderraad

Lea Goedhart

"Ik ben graag betrokken bij de scholen van mij kinderen en wil graag als een klankbord voor de school fungeren in mijn rol in de ouderraad." 
Lea Goedhart is woonachtig in Vught en heeft twee kinderen, van wie de jongste dochter Sarah dit jaar is begonnen in de brugklas. Zij is werkzaam als zelfstandig HR-adviseur en studiekeuzeadviseur en geeft daarnaast les aan de Avans Academie bij de opleiding HRM.
Lid van de ouderraad sinds november 2018.


Lolo Timp

"Ik denk dat ouders goed de signalen van hun kinderen oppikken en die kunnen doorgeven aan de school. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het onderwijs nog beter wordt. Ik denk graag mee over hoe we dat kunnen aanpakken."
Lolo Timp woont in Vught en is moeder van twee kinderen van wie de oudste in de klas 2 zit. Ze werkt als docent bij Avans Hogeschool. Ze geeft onder andere vakken als communicatieve en sociale vaardigheden en kritisch denken. Ze is mede-ontwerper van het nieuwe curriculum van haar academie. 
Lid van de ouderraad sinds oktober 2017.


Carolien van der Heijden-Vervoort

"Ik wil me graag meer betrokken voelen bij de school en hoop dat door mijn deelname aan de ouderraad te bereiken. Ik vind vooral een positief klimaat, waarbij iedere leerling zich gezien en gehoord voelt, erg belangrijk. Zowel ouders als school willen tenslotte dat leerlingen een fijne tijd hebben op de middelbare school. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren."
Carolien van der Heijden-Vervoort is moeder van een dochter, die in klas 3 zit, en van drie zoons, van wie de oudste in klas 1 zit. Zij is van origine orthopedagoog, maar werkt inmiddels met veel plezier als leerkracht in het basisonderwijs op een school in Den Bosch. Daarnaast heeft zij samen met haar echtgenoot een tuinbouwbedrijf in groenten in Den Dungen.
Lid van de ouderraad sinds november 2018.


Sandra Broos

"Voor mij is de ouderraad een waardevol instrument om de betrokkenheid van ouders mede inhoud te geven. Hiervoor wil ik mij graag met veel enthousiasme inzetten en hoop dat de communicatie met de  schoolleiding prettig en open is."
Sandra Broos heeft twee zoons, van wie de oudste in klas 4 zit. Ze heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd aan Maastricht. Na een aantal jaren in loondienst is zij in 2003 voor zichzelf begonnen als adviseur bij projecten op het grensvlak tussen de overheid en het bedrijfsleven. 
Lid van de ouderraad sinds september 2016.


Jeroen de Haan

"De ouderraad van Beekvliet vormt een brug tussen de school en de ouders, waar ik heel graag een actieve rol in wil spelen."
Jeroen de Haan woont in Schijndel en is vader van drie zoons, van wie één zoon in klas 4 en één zoon in klas 5 zit. Hij is werkzaam in de ICT bij ASML. 
Lid van de ouderraad sinds september 2014.


Marion Mulders (secretaris)
"Graag wil ik actief betrokken zijn bij school en toon mijn betrokkenheid via de ouderraad. Ik vind het belangrijk dat de communicatie tussen ouders (dus kinderen) en school goed is. Ik wil ondersteunen daar waar ouders en schoolleiding een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen."
Marion Mulders woont in Sint-Michielsgestel en heeft twee kinderen, van wie een zoon in klas 4 zit. Ze werkt als deskundige infectiepreventie en steriele medische hulpmiddelen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Lid van de ouderraad sinds mei 2015.


Roland Bezemer
"Ik toon graag mijn betrokkenheid bij de school door mij in te zetten als aanspreekpunt voor de ouders van klas 4 wanneer zij vragen of opmerkingen hebben over de school."
Roland Bezemer woont in Sint-Michielsgestel en is vader van drie kinderen, van wie een dochter in klas 4 zit. Hij is werkzaam als zelfstandig financieel adviseur in vermogensbeheer. 
Lid van de ouderraad sinds september 2014.

Ton Pasnagel (voorzitter)

"In de ouderraad vind ik vooral de communicatie met ouders en de constructieve contacten met school belangrijk. Het is een fijne school, waar ik graag mijn bijdrage aan lever." 
Ton Pasnagel woont in Engelen en is vader van een zoon in klas 5. Hij heeft mechatronica gestudeerd aan de TU Eindhoven en is werkzaam als directeur van een productiebedrijf van gas- en houthaarden. 
Lid van de ouderraad sinds september 2013.

Vergaderdata
7 november 2018              20 maart 2019      
12 december 2018    17 april 2019        
9 januari 2019    15 mei 2019        
13 februari 2019    19 juni 2019        

           
Landelijke ouderraden

In Nederland zijn twee landelijke ouderraden actief; bij deze twee raden heeft de ouderraad van Beekvliet zich aangesloten: de LOZG en de LO-raad. Deze twee landelijke ouderraden houden de ouderraden van scholen via nieuwsmails op de hoogte van hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld landelijke bijeenkomsten. U kunt meer informatie over deze landelijke ouderraden vinden op onderstaande websites:
- LOZG

- De LO-raad

 

 
Lea Goedhart
Aanspreekpunt van klas 1 


 
Lolo Timp 
Aanspreekpunt voor klas 2 Carolien van der Heijden-Vervoort
Aanspreekpunt voor klas 3 
Sandra Broos 
Aanspreekpunt voor klas 4 Jeroen de Haan 
Aanspreekpunt voor klas 4-5Marion Mulders (secretaris)
Aanspreekpunt voor klas 4


Roland Bezemer
Aanspreekpunt voor klas 4 


Ton Pasnagel (voorzitter)
Aanspreekpunt voor klas 5


 


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer